แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 29 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
2 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 9 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 73 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
4 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 12 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
5 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 12 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
6 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 30 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
7 โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
8 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 28 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 52 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
10 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 44 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
11 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 6 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
12 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 63 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
13 โรงเรียนดอยลานพิทยา 31 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
14 โรงเรียนบ้านสันกลาง 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
15 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 27 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
16 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 67 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
17 โรงเรียนผาขวางวิทยา 8 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
18 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
19 โรงเรียนอนุบาลพรรณี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
20 โรงเรียนบ้านดอน 37 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
21 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 26 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
22 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
23 โรงเรียนบ้านนางแลใน 19 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
24 โรงเรียนบ้านปงเคียน 27 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
25 โรงเรียนบ้านปางลาว 13 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
26 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย 5 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
27 โรงเรียนบ้านริมลาว 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
28 โรงเรียนบ้านร่องห้า 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
29 โรงเรียนบ้านสมานมิตร 5 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
30 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 19 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
31 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
32 โรงเรียนร่องหวาย 5 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
33 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
34 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 23 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
35 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 30 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
36 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 34 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
37 โรงเรียนบ้านนางแล 4 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
38 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 6 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
39 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 9 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
40 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 16 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
41 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 4 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0882611091
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]