แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 63 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
2 โรงเรียนบ้านหัวดอย 37 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
3 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 23 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
4 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 16 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
5 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 26 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 52 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
7 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 23 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
8 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 67 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
9 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 73 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
10 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
11 โรงเรียนบ้านป่ายางมน 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
12 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 25 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
13 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 10 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
14 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 19 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
15 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 10 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
16 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 30 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
17 โรงเรียนบ้านช่องลม 8 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
18 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 8 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
19 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 19 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0882611091
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]