แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������ - ������������������������������ ������������������������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านจอเจริญ 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
2 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 13 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
3 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 26 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
4 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
5 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
6 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 10 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
7 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 16 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
8 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 27 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 14 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 52 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
11 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 23 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
12 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 30 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0882611091
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]