แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 73 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 63 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
3 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) 21 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
4 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 65 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
5 โรงเรียนบ้านหัวดอย 37 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
6 โรงเรียนบ้านดอน 37 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
7 โรงเรียนบ้านป่าซาง 28 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
8 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 27 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
9 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 30 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
10 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 27 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
11 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 10 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
12 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 31 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
13 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 23 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
14 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 44 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
15 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 19 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
16 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 11 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
17 โรงเรียนดอยลานพิทยา 31 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
18 โรงเรียนบ้านปางลาว 13 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
19 โรงเรียนบ้านป่าบง 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
20 โรงเรียนบ้านจอเจริญ 9 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
21 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 10 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
22 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 23 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
23 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 34 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
24 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
25 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 13 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
26 โรงเรียนสันติวิทยา 18 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
27 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 18 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
28 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 28 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
29 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 67 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 6
30 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 30 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
31 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 19 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
32 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 52 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
33 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 12 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
34 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
35 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 10 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
36 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 25 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
37 โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
38 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 8 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
39 โรงเรียนบ้านสันกลาง 12 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
40 โรงเรียนบ้านนางแลใน 19 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
41 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 6 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
42 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง 5 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
43 โรงเรียนบ้านปางคึก 14 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
44 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 12 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
45 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 16 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
46 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 9 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
47 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 8 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
48 โรงเรียนบ้านปางขอน 22 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
49 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 9 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
50 โรงเรียนบ้านริมลาว 6 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
51 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 12 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
52 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 6 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
53 โรงเรียนบ้านปงเคียน 27 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
54 โรงเรียนบ้านจะคือ 17 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
55 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 26 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
56 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 14 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
57 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 16 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
58 โรงเรียนบ้านจำบอน 9 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
59 โรงเรียนบ้านดอยฮาง 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
60 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
61 โรงเรียนบ้านร่องห้า 6 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
62 โรงเรียนบ้านศรีเวียง 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
63 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 29 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
64 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 9 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
65 โรงเรียนบ้านโป่ง 11 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0882611091
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]