แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������ - ���������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 23 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
2 โรงเรียนบ้านหัวดอย 37 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
3 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 23 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 34 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
5 โรงเรียนบ้านดอน 37 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
6 โรงเรียนบ้านนางแลใน 19 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
7 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 13 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
8 โรงเรียนบ้านปงเคียน 27 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
9 โรงเรียนบ้านปางขอน 22 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
10 โรงเรียนบ้านปางคึก 14 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
11 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 26 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
12 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 29 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
13 โรงเรียนบ้านโป่ง 11 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
14 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 30 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
15 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
16 โรงเรียนดอยลานพิทยา 31 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
17 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
18 โรงเรียนบ้านช่องลม 8 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
19 โรงเรียนบ้านดอยฮาง 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
20 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 8 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
21 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 44 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
22 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 16 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
23 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
24 โรงเรียนบ้านป่ายางมน 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
25 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
26 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 26 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
27 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 13 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
28 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 8 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
29 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 19 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
30 โรงเรียนบ้านเวียงกือนา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
31 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 11 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
32 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 67 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
33 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
34 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
35 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 10 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
36 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 52 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
37 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 73 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
38 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 25 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
39 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 31 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
40 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 16 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
41 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0882611091
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]