แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������ - ���������������������������������������������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 65 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
2 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 23 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
3 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 13 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
4 โรงเรียนบ้านหัวดง 6 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
5 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 9 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
6 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 27 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
7 โรงเรียนบ้านดอน 37 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
8 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 29 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
9 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 27 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 14 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
11 โรงเรียนบ้านช่องลม 8 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
12 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
13 โรงเรียนบ้านนางแลใน 19 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
14 โรงเรียนบ้านปงเคียน 27 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
15 โรงเรียนบ้านปางลาว 13 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
16 โรงเรียนบ้านป่าซาง 28 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
17 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 25 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
18 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 19 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
19 โรงเรียนบ้านห้วยขม 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
20 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 23 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
21 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 67 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
22 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
23 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
24 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 73 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
25 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 30 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
26 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 34 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
27 โรงเรียนบ้านปางคึก 14 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
28 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 26 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
29 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 13 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
30 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 31 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0882611091
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]