แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 73 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
2 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 67 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 63 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
4 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 29 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
5 โรงเรียนดอยลานพิทยา 31 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
6 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
7 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 30 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
8 โรงเรียนบ้านหัวดอย 37 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
9 โรงเรียนบ้านโป่ง 11 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
10 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 28 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
11 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 26 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
12 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 10 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
13 โรงเรียนบ้านป่าซาง 28 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 52 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
15 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 31 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
16 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 23 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
17 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 65 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
18 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 10 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
19 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 44 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
20 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 12 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
21 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 8 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
22 โรงเรียนบ้านดอน 37 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
23 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
24 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 16 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
25 โรงเรียนบ้านปางขอน 22 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
26 โรงเรียนบ้านหัวดง 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
27 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 27 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
28 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย 15 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
29 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 18 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
30 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 23 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
31 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) 21 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
32 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 30 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
33 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 34 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
34 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 23 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
35 โรงเรียนบ้านปงเคียน 27 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
36 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 25 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
37 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 19 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
38 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 12 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
39 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 9 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
40 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 9 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
41 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 6 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
42 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 19 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
43 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 14 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
44 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 6 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
45 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
46 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 27 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
47 โรงเรียนบ้านจอเจริญ 9 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
48 โรงเรียนบ้านดอยงาม 7 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
49 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 26 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
50 โรงเรียนบ้านสมานมิตร 5 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
51 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 6 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
52 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 11 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
53 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 10 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
54 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 16 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
55 โรงเรียนบ้านป่าบง 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
56 โรงเรียนปัญญาวัฒน์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
57 โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0882611091
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]