แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������ ������������������������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 73 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 63 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 52 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
4 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) 21 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 34 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
6 โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
7 โรงเรียนบ้านปางขอน 22 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
8 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 19 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
9 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 23 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
10 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 18 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
11 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 28 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
12 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 27 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
13 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 67 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
14 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 19 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
15 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 10 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
16 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 12 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
17 โรงเรียนบ้านจะคือ 17 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
18 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 9 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
19 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 10 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
20 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 13 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
21 โรงเรียนบ้านป่าซาง 28 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
22 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 26 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
23 โรงเรียนบ้านร่องห้า 6 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
24 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 8 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
25 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 12 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
26 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย 15 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
27 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 16 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
28 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 30 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
29 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 65 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
30 โรงเรียนบ้านดอยงาม 7 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
31 โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
32 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 44 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
33 โรงเรียนบ้านนางแล 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
34 โรงเรียนบ้านนางแลใน 19 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
35 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
36 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
37 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 26 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
38 โรงเรียนบ้านหัวดอย 37 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
39 โรงเรียนบ้านห้วยขม 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
40 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 29 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
41 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 11 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
42 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
43 โรงเรียนสันติวิทยา 18 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
44 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
45 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 27 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
46 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 30 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
47 โรงเรียนบ้านจำบอน 9 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
48 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย 5 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
49 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 16 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
50 โรงเรียนบ้านปงเคียน 27 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
51 โรงเรียนบ้านจอเจริญ 9 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
52 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง 5 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
53 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
54 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 25 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
55 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 13 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
56 โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
57 โรงเรียนบ้านเวียงชัย 5 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
58 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0882611091
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]