แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������ ������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 73 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
2 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 6 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 34 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
4 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) 21 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
5 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 30 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
6 โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
7 โรงเรียนบ้านผาเสริฐ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
8 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 63 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
9 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 23 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
10 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 19 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
11 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 30 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
12 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 23 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
13 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 28 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
14 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 65 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
15 โรงเรียนบ้านป่าซาง 28 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
16 โรงเรียนบ้านจำบอน 9 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
17 โรงเรียนบ้านดอยงาม 7 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
18 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 8 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
19 โรงเรียนบ้านนางแลใน 19 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
20 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 10 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
21 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 67 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
22 โรงเรียนบ้านปงเคียน 27 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
23 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 10 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
24 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 26 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
25 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 14 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
26 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 29 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
27 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 4 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
28 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 27 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
29 โรงเรียนดอยลานพิทยา 31 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
30 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 44 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
31 โรงเรียนบ้านปางขอน 22 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
32 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย 5 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
33 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 19 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
34 โรงเรียนบ้านหัวดอย 37 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
35 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 31 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
36 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 18 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
37 โรงเรียนบ้านสมานมิตร 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0882611091
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]