แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������-���������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 67 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
2 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 31 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 52 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 34 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
5 โรงเรียนดอยลานพิทยา 31 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
6 โรงเรียนบ้านปางขอน 22 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
7 โรงเรียนบ้านดอน 37 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
8 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 73 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
9 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 25 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
10 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 63 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
11 โรงเรียนบ้านป่าซาง 28 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
12 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 9 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
13 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 19 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
14 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 19 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
15 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 26 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
16 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 44 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
17 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 30 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
18 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 27 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
19 โรงเรียนบ้านจะคือ 17 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
20 โรงเรียนบ้านจำบอน 9 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
21 โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
22 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
23 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) 21 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
24 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 65 1 12.5% 3 37.5% 4 50% 0 0% 8
25 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 26 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
26 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 29 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
27 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 13 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
28 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย 15 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
29 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 16 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
30 โรงเรียนบ้านร่องห้า 6 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
31 โรงเรียนบ้านสมานมิตร 5 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
32 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 12 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
33 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 16 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
34 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 13 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
35 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
36 โรงเรียนบ้านศรีเวียง 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
37 โรงเรียนบ้านหัวดง 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
38 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
39 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
40 โรงเรียนผาขวางวิทยา 8 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
41 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
42 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 28 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
43 โรงเรียนบ้านนางแลใน 19 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
44 โรงเรียนร่องหวาย 5 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
45 โรงเรียนบ้านดอยงาม 7 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
46 โรงเรียนบ้านปางคึก 14 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
47 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 23 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
48 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 18 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
49 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 12 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
50 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 27 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
51 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 23 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
52 โรงเรียนบ้านปุยคำ 5 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
53 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 10 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
54 โรงเรียนบ้านปงเคียน 27 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
55 โรงเรียนบ้านปางลาว 13 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
56 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 14 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
57 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
58 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 12 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
59 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 23 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
60 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 10 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
61 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 30 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
62 โรงเรียนบ้านหัวดอย 37 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0882611091
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]