แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 44 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 63 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 52 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
4 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 67 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
5 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 65 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
6 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 25 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
7 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 73 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
8 โรงเรียนบ้านปงเคียน 27 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
9 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 28 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
10 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 16 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
11 โรงเรียนบ้านปางคึก 14 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
12 โรงเรียนบ้านดอน 37 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
13 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย 15 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
14 โรงเรียนผาขวางวิทยา 8 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
15 โรงเรียนดอยลานพิทยา 31 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
16 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 26 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
17 โรงเรียนบ้านปางลาว 13 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
18 โรงเรียนบ้านนางแลใน 19 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
19 โรงเรียนบ้านป่าซาง 28 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
20 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 34 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
21 โรงเรียนบ้านจอเจริญ 9 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
22 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 10 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
23 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 13 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
24 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 27 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
25 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
26 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 10 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
27 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 10 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
28 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 30 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
29 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 8 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
30 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 29 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
31 โรงเรียนบ้านหัวดอย 37 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
32 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 12 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
33 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 8 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
34 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 19 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
35 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 19 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
36 โรงเรียนบ้านเวียงชัย 5 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
37 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 6 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
38 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 30 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
39 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 16 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
40 โรงเรียนบ้านจะคือ 17 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
41 โรงเรียนบ้านป่ายางมน 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
42 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
43 โรงเรียนบ้านริมลาว 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
44 โรงเรียนบ้านศรีเวียง 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
45 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
46 โรงเรียนบ้านโป่ง 11 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
47 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) 21 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
48 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
49 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 23 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
50 โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
51 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 10 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
52 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 26 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนบ้านปางขอน 22 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
54 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 6 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
55 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 31 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
56 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 9 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
57 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 5 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
58 โรงเรียนบ้านจำบอน 9 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
59 โรงเรียนบ้านสันกลาง 12 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
60 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 23 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
61 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 11 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
62 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 27 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
63 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 18 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0882611091
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]