แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 73 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 63 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
3 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 27 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
4 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 30 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
5 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 65 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
6 โรงเรียนบ้านสันกลาง 12 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
7 โรงเรียนดอยลานพิทยา 31 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
8 โรงเรียนสันติวิทยา 18 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
9 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 30 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
10 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 18 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
11 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 67 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
12 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 31 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
13 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 23 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 52 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
15 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 27 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
16 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 10 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
17 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 26 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
18 โรงเรียนบ้านหัวดอย 37 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
19 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 19 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
20 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 28 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
21 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 12 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
22 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 16 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
23 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 12 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
24 โรงเรียนบ้านปงเคียน 27 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
25 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 13 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
26 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 34 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
27 โรงเรียนบ้านดอน 37 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
28 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 44 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
29 โรงเรียนบ้านปางขอน 22 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
30 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 10 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
31 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
32 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
33 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
34 โรงเรียนปัญญาวัฒน์ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
35 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 8 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
36 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 23 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
37 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 23 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
38 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 16 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
39 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 25 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
40 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 11 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
41 โรงเรียนบ้านป่าซาง 28 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
42 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 29 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
43 โรงเรียนบ้านโป่ง 11 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
44 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 26 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0882611091
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]