หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 030 1.100 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
2 031 1.200 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
3 032 1.300 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
4 036 2.300 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
5 764 3.300 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
6 823 4.100 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
7 037 4.200 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
8 038 4.300 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
9 759 5.100 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
10 760 5.200 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
11 761 5.300 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
12 046 6.100 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[2]
13 047 6.200 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
14 787 7.100 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
15 788 7.200 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0882611091
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]