สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 21 11 7 39 46 12 3 2 61
2 อนุบาลเชียงราย 19 12 13 44 51 15 5 2 71
3 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 14 5 10 29 32 19 10 4 61
4 บ้านหัวดอย 12 5 4 21 22 7 4 4 33
5 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 10 1 0 11 16 5 0 2 21
6 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 9 5 8 22 36 19 7 5 62
7 แม่มอญวิทยา 7 4 0 11 17 8 3 2 28
8 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม 7 2 3 12 12 12 4 2 28
9 บ้านห้วยหมากเอียก 6 6 1 13 12 8 2 1 22
10 บ้านปางขอน 6 2 1 9 16 3 2 1 21
11 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 5 6 9 20 33 18 1 0 52
12 บ้านดอน 5 4 0 9 16 12 5 4 33
13 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 5 3 6 14 20 9 4 1 33
14 บ้านเมืองชุม 5 0 1 6 14 10 2 3 26
15 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 4 5 6 15 24 9 6 5 39
16 สันติวิทยา 4 5 4 13 14 4 0 0 18
17 แม่ยาววิทยา 4 5 2 11 14 6 7 1 27
18 มารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) 4 4 6 14 14 5 2 0 21
19 บ้านห้วยชมภู 4 4 4 12 14 7 4 2 25
20 ดอยลานพิทยา 4 3 5 12 15 8 5 3 28
21 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 4 3 1 8 16 4 4 3 24
22 เวียงแก้ววิทยา 3 2 1 6 10 5 2 1 17
23 ผาขวางวิทยา 3 2 1 6 7 0 0 1 7
24 บ้านป่าสักไก่ 3 1 1 5 13 9 3 0 25
25 บ้านร่องเผียว 3 1 1 5 7 3 2 0 12
26 บ้านโป่งน้ำตก 3 0 0 3 4 0 0 0 4
27 เวียงเชียงรุ้งวิทยา 2 4 0 6 6 4 3 3 13
28 บ้านปงเคียน 2 3 5 10 12 6 4 4 22
29 บ้านร่องปลาขาว 2 2 5 9 9 3 3 4 15
30 บ้านห้วยแม่เลี่ยม 2 2 3 7 13 2 2 2 17
31 บ้านรวมมิตร 2 2 2 6 7 5 8 6 20
32 บ้านหัวดง 2 2 0 4 6 0 0 0 6
33 บ้านโป่งเกลือ 2 1 1 4 9 2 1 0 12
34 บ้านโป่งน้ำร้อน 2 1 1 4 6 2 3 1 11
35 สหศาสตร์ศึกษา 2 1 0 3 5 2 1 0 8
36 บ้านกกน้อยวิทยา 2 0 2 4 3 2 0 0 5
37 บ้านป่าแหย่ง 2 0 0 2 5 1 0 0 6
38 บ้านจอเจริญ 2 0 0 2 4 2 2 1 8
39 บ้านป่าซางเหนือ 1 3 1 5 12 11 3 0 26
40 บ้านน้ำลัด 1 3 1 5 11 1 1 0 13
41 บ้านนางแลใน 1 2 3 6 8 5 3 3 16
42 บ้านปางลาว 1 2 1 4 4 5 3 1 12
43 ร่องเบ้อวิทยา 1 2 0 3 6 1 2 1 9
44 บ้านเวียงกลาง 1 2 0 3 6 1 1 1 8
45 บ้านปางคึก 1 1 1 3 5 6 2 1 13
46 อนุบาลดงมหาวัน 1 1 0 2 3 2 1 0 6
47 บ้านโป่งนาคำ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
48 บ้านเวียงกือนา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
49 อนุบาลเวียงชัย 1 0 1 2 8 7 5 3 20
50 บ้านชัยพฤกษ์ 1 0 1 2 6 4 0 0 10
51 บ้านจำบอน 1 0 1 2 2 4 2 1 8
52 บ้านโล๊ะป่าห้า 1 0 0 1 5 0 4 0 9
53 บ้านช่องลม 1 0 0 1 4 2 2 0 8
54 บ้านป่ายางมน 1 0 0 1 3 2 0 0 5
55 บ้านถ้ำผาตอง 1 0 0 1 2 4 2 0 8
56 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 1 0 0 1 2 2 1 1 5
57 บ้านนางแล 1 0 0 1 2 1 1 0 4
58 บ้านผาเสริฐ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านป่าซาง 0 5 3 8 12 7 6 3 25
60 เชียงรายวิทยาคม 0 5 0 5 6 4 0 0 10
61 บ้านหนองหม้อ 0 3 2 5 9 8 0 2 17
62 บ้านโป่ง 0 2 1 3 6 2 2 1 10
63 บ้านจะคือ 0 2 1 3 5 5 5 2 15
64 อนุบาลห้วยสัก 0 2 0 2 4 3 1 1 8
65 บ้านดอยฮาง 0 2 0 2 2 0 0 1 2
66 สิริวัฒนาเชียงราย 0 1 3 4 9 5 1 0 15
67 บ้านโป่งพระบาท 0 1 1 2 7 2 1 2 10
68 บ้านเวียงเดิม 0 1 1 2 5 3 3 0 11
69 บ้านห้วยขี้เหล็ก 0 1 1 2 5 2 2 0 9
70 บ้านขัวแคร่ 0 1 1 2 2 2 2 0 6
71 อนุบาลหัวฝาย 0 1 1 2 2 1 1 0 4
72 บ้านศรีเวียง 0 1 1 2 2 0 0 1 2
73 บ้านสันต้นขาม 0 1 0 1 7 2 1 0 10
74 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 0 1 0 1 5 2 5 0 12
75 บ้านริมลาว 0 1 0 1 4 1 1 0 6
76 บ้านห้วยขม 0 1 0 1 3 1 0 0 4
77 บ้านดอยงาม 0 1 0 1 2 4 1 0 7
78 บ้านโป่งฮึ้ง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
79 บ้านแม่กรณ์ 0 1 0 1 1 5 0 0 6
80 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 0 1 0 1 1 0 1 0 2
81 มารีย์รักษ์เชียงราย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
82 อนุบาลพรรณี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
83 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 0 0 4 4 12 11 5 2 28
84 บ้านดงป่าเหมี้ยง 0 0 2 2 2 1 1 1 4
85 บ้านทุ่งหลวง 0 0 1 1 10 5 1 0 16
86 ห้วยพลูพิทยา 0 0 1 1 5 4 6 1 15
87 บ้านหนองบัวแดง 0 0 1 1 3 2 3 0 8
88 บ้านหนองบัวผาบ่ม 0 0 1 1 2 5 5 2 12
89 บ้านร่องห้า 0 0 1 1 2 3 0 1 5
90 บ้านเวียงชัย 0 0 1 1 2 3 0 0 5
91 อนุบาลศุภลักษณ์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
92 บ้านสมานมิตร 0 0 1 1 1 2 1 0 4
93 บ้านโป่งช้าง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
94 บ้านป่าบง 0 0 1 1 1 0 1 1 2
95 ปัญญาวัฒน์ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
96 บ้านห้วยทราย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
97 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 0 0 0 0 4 0 0 0 4
98 บ้านสันกลาง 0 0 0 0 3 4 4 1 11
99 บ้านป่าก๊อ 0 0 0 0 2 7 1 0 10
100 บ้านปางริมกรณ์ 0 0 0 0 2 1 4 2 7
101 เบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
102 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 0 1 1 3
103 บ้านห้วยแม่ซ้าย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
104 บ้านห้วยห้างป่าสา 0 0 0 0 1 0 3 2 4
105 บ้านบ่อทอง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
106 บ้านป่ายางหลวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 ร่องหวาย 0 0 0 0 0 4 1 0 5
108 บ้านปุยคำ 0 0 0 0 0 3 2 0 5
109 บ้านป่าอ้อดอนชัย 0 0 0 0 0 3 1 1 4
110 ห้วยเจริญวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
111 เทศบาล3 ศรีทรายมูล 0 0 0 0 0 1 1 0 2
112 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 218 175 158 551 841 430 223 113 1,494