สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 21 11 7 39
2 อนุบาลเชียงราย 19 12 13 44
3 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 14 5 10 29
4 บ้านหัวดอย 12 5 4 21
5 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 10 1 0 11
6 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 9 5 8 22
7 แม่มอญวิทยา 7 4 0 11
8 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม 7 2 3 12
9 บ้านห้วยหมากเอียก 6 6 1 13
10 บ้านปางขอน 6 2 1 9
11 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 5 6 9 20
12 บ้านดอน 5 4 0 9
13 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 5 3 6 14
14 บ้านเมืองชุม 5 0 1 6
15 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 4 5 6 15
16 สันติวิทยา 4 5 4 13
17 แม่ยาววิทยา 4 5 2 11
18 มารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) 4 4 6 14
19 บ้านห้วยชมภู 4 4 4 12
20 ดอยลานพิทยา 4 3 5 12
21 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 4 3 1 8
22 เวียงแก้ววิทยา 3 2 1 6
23 ผาขวางวิทยา 3 2 1 6
24 บ้านป่าสักไก่ 3 1 1 5
25 บ้านร่องเผียว 3 1 1 5
26 บ้านโป่งน้ำตก 3 0 0 3
27 เวียงเชียงรุ้งวิทยา 2 4 0 6
28 บ้านปงเคียน 2 3 5 10
29 บ้านร่องปลาขาว 2 2 5 9
30 บ้านห้วยแม่เลี่ยม 2 2 3 7
31 บ้านรวมมิตร 2 2 2 6
32 บ้านหัวดง 2 2 0 4
33 บ้านโป่งเกลือ 2 1 1 4
34 บ้านโป่งน้ำร้อน 2 1 1 4
35 สหศาสตร์ศึกษา 2 1 0 3
36 บ้านกกน้อยวิทยา 2 0 2 4
37 บ้านป่าแหย่ง 2 0 0 2
38 บ้านจอเจริญ 2 0 0 2
39 บ้านป่าซางเหนือ 1 3 1 5
40 บ้านน้ำลัด 1 3 1 5
41 บ้านนางแลใน 1 2 3 6
42 บ้านปางลาว 1 2 1 4
43 ร่องเบ้อวิทยา 1 2 0 3
44 บ้านเวียงกลาง 1 2 0 3
45 บ้านปางคึก 1 1 1 3
46 อนุบาลดงมหาวัน 1 1 0 2
47 บ้านโป่งนาคำ 1 1 0 2
48 บ้านเวียงกือนา 1 1 0 2
49 อนุบาลเวียงชัย 1 0 1 2
50 บ้านชัยพฤกษ์ 1 0 1 2
51 บ้านจำบอน 1 0 1 2
52 บ้านโล๊ะป่าห้า 1 0 0 1
53 บ้านช่องลม 1 0 0 1
54 บ้านป่ายางมน 1 0 0 1
55 บ้านถ้ำผาตอง 1 0 0 1
56 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 1 0 0 1
57 บ้านนางแล 1 0 0 1
58 บ้านผาเสริฐ 1 0 0 1
59 บ้านป่าซาง 0 5 3 8
60 เชียงรายวิทยาคม 0 5 0 5
61 บ้านหนองหม้อ 0 3 2 5
62 บ้านโป่ง 0 2 1 3
63 บ้านจะคือ 0 2 1 3
64 อนุบาลห้วยสัก 0 2 0 2
65 บ้านดอยฮาง 0 2 0 2
66 สิริวัฒนาเชียงราย 0 1 3 4
67 บ้านโป่งพระบาท 0 1 1 2
68 บ้านเวียงเดิม 0 1 1 2
69 บ้านห้วยขี้เหล็ก 0 1 1 2
70 บ้านขัวแคร่ 0 1 1 2
71 อนุบาลหัวฝาย 0 1 1 2
72 บ้านศรีเวียง 0 1 1 2
73 บ้านสันต้นขาม 0 1 0 1
74 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 0 1 0 1
75 บ้านริมลาว 0 1 0 1
76 บ้านห้วยขม 0 1 0 1
77 บ้านดอยงาม 0 1 0 1
78 บ้านโป่งฮึ้ง 0 1 0 1
79 บ้านแม่กรณ์ 0 1 0 1
80 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 0 1 0 1
81 มารีย์รักษ์เชียงราย 0 1 0 1
82 อนุบาลพรรณี 0 1 0 1
83 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 0 0 4 4
84 บ้านดงป่าเหมี้ยง 0 0 2 2
85 บ้านทุ่งหลวง 0 0 1 1
86 ห้วยพลูพิทยา 0 0 1 1
87 บ้านหนองบัวแดง 0 0 1 1
88 บ้านหนองบัวผาบ่ม 0 0 1 1
89 บ้านร่องห้า 0 0 1 1
90 บ้านเวียงชัย 0 0 1 1
91 อนุบาลศุภลักษณ์ 0 0 1 1
92 บ้านสมานมิตร 0 0 1 1
93 บ้านโป่งช้าง 0 0 1 1
94 บ้านป่าบง 0 0 1 1
95 ปัญญาวัฒน์ 0 0 1 1
96 บ้านห้วยทราย 0 0 1 1
97 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 0 0 0 0
98 บ้านสันกลาง 0 0 0 0
99 บ้านป่าก๊อ 0 0 0 0
100 บ้านปางริมกรณ์ 0 0 0 0
101 เบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 0 0 0 0
102 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 0 0 0 0
103 บ้านห้วยแม่ซ้าย 0 0 0 0
104 บ้านห้วยห้างป่าสา 0 0 0 0
105 บ้านบ่อทอง 0 0 0 0
106 บ้านป่ายางหลวง 0 0 0 0
107 ร่องหวาย 0 0 0 0
108 บ้านปุยคำ 0 0 0 0
109 บ้านป่าอ้อดอนชัย 0 0 0 0
110 ห้วยเจริญวิทยา 0 0 0 0
111 เทศบาล3 ศรีทรายมูล 0 0 0 0
112 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0
รวม 218 175 158 551

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0882611091
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]