เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 236
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอยฮาง สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 704
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ร่องเบ้อวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 801
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 4
5 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 5
6 บ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 038
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 4
5 บ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 5
6 บ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 6
7 แม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 7
8 บ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 59 เข้าร่วม 8
9 แม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 58 เข้าร่วม 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 185
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านช่องลม สพป. เชียงราย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยขี้เหล็ก สพป. เชียงราย เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงป่าเหมี้ยง สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง 4
5 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 752
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 71 เงิน 4
5 บ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 209
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโล๊ะป่าห้า สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 208
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวดง สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 016
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 4
5 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 5
6 บ้านจะคือ สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 6
7 เวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 6
8 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 8
9 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 9
10 อนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 9
11 บ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 11
12 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปางลาว สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 4
5 อนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 5
6 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 6
7 บ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 7
8 บ้านปางคึก สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 8
9 บ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 8
10 บ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 044
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 029
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 4
5 บ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 5
6 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 4
5 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 5
6 สันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 6
7 เวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 58 เข้าร่วม 7
8 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 57 เข้าร่วม 8
9 บ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 56 เข้าร่วม 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 025
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสันต้นขาม สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 5
6 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 6
7 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 6
8 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 8
9 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 9
10 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 71 เงิน 10
11 สิริวัฒนาเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 11
12 เวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 12
13 บ้านปุยคำ สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 13
14 บ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 14
15 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 15
16 บ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 61 ทองแดง 16
17 บ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 61 ทองแดง 16
18 บ้านช่องลม สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 18

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 017
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน ชนะเลิศ
2 เวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านจะคือ สพป. เชียงราย เขต 1 61 ทองแดง 4
5 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม 5
6 บ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 011
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง 4
5 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง 5
6 บ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 6
7 บ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 7
8 บ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 005
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 002
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 เวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 4
5 บ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 45 เข้าร่วม 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงรายวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 5
6 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 6
7 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 7
8 อนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 8
9 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง 4
5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 5
6 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 5
7 บ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 7
8 เบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 7
9 บ้านสันต้นขาม สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 9
10 บ้านโป่งพระบาท สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 9
11 บ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 11
12 บ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 11
13 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 13
14 บ้านปางริมกรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 190
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกกน้อยวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 แม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 5
6 บ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 6
7 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 7
8 ดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 8
9 บ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 9
10 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 10
11 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 61 ทองแดง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสมานมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ปัญญาวัฒน์ สพป. เชียงราย เขต 1 56 เข้าร่วม 5
6 ห้วยเจริญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 35 เข้าร่วม 6
7 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 35 เข้าร่วม 6
8 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 35 เข้าร่วม 6
9 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 34 เข้าร่วม 9
10 บ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 31 เข้าร่วม 10
11 บ้านปางริมกรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 28 เข้าร่วม 11
12 บ้านโป่งนาคำ สพป. เชียงราย เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สหศาสตร์ศึกษา สพป. เชียงราย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง 4
5 บ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 80.50 ทอง 5
6 แม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 6
7 ดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 75.50 เงิน 7
8 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 8
9 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 9
10 บ้านจอเจริญ สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 10
11 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 66.50 ทองแดง 11
12 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 62.50 ทองแดง 12
13 บ้านปางริมกรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 62.50 ทองแดง 12
14 บ้านขัวแคร่ สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 14
15 บ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 14
16 บ้านโล๊ะป่าห้า สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 14
17 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกกน้อยวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโป่งพระบาท สพป. เชียงราย เขต 1 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 73.50 เงิน 4
5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 72.50 เงิน 5
6 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 72.50 เงิน 5
7 บ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 7
8 สหศาสตร์ศึกษา สพป. เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 7
9 ห้วยเจริญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 9
10 แม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 9
11 บ้านดอยงาม สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 11
12 บ้านปางริมกรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 11
13 บ้านห้วยห้างป่าสา สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 11
14 บ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 11
15 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 11
16 อนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 11
17 บ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 250
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 755
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 757
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 243
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน