งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับที่การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
ลำดับที่ กลุ่มโรงเรียน/สังกัด
1 บ้านดู่
2 แม่ข้าวต้ม
3 ท่าสุด
4 ห้วยสัก
5 ขุนกรณ์
6 ป่าซาง
7 เอกชน
8 นางแล
9 ดอนศิลา
10 เมืองเหนือ
11 แม่ยาว
12 ผางาม
13 ร.ร.สาธิตมชร.
14 ดอนลาน
15 เมืองใต้
16 ห้วยชมภู
17 ทุ่งก่อดงมหาวัน
18 เวียงชัยเวียงเหนือ
19  ท้องถิ่น
 กำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  ครั้งที่ 69  ประจำปีการศึกษา  2562   วันที่ 24 กันยายน 2562
    ณ  โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
..............................................................
เวลา 07.00 น.  - คณะกรรมการจัดงาน ฯ แขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนพร้อมกันบริเวณพิธีเปิดงาน ณ  โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
เวลา 07.30 น.   -ประธานในพิธี  (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)   เดินทางมาถึงบริเวณพิธีเปิดงาน (โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด)
                      -เยี่ยมชมนิทรรศการของ  โรงเรียนมาตรฐานสากล  , พื้นที่สูง , การจัดการศึกษาด้วยระบบทางไกล DLTV และ Best practice  การศึกษาพิเศษเรียนรวม     
เวลา 08.30 น.  – ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  ขึ้นสู่เวทีเพื่อกล่าวรายงานต่อประธาน(เลขาธิการคณ       กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
                    - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
                    - ชมการแสดงพิธีเปิดงาน
                    - เยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 
                                             *************************************

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 120
จำนวนทีม 1,612
จำนวนนักเรียน 3,335
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,381
จำนวนกรรมการ 852
ครู+นักเรียน 5,716
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,568
ประกาศผลแล้ว 218/218 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 3
เมื่อวาน 6
สัปดาห์นี้ 9
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 9
เดือนที่แล้ว 9
ปีนี้ 2,304
ทั้งหมด 167,395