สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71.5 เงิน 10 1. เด็กชายนรวิชญ์  ปัญญาแจ่ม
2. เด็กชายนันธวัฒน์  เฉยฉิน
3. เด็กหญิงปราณปริยา  ไชยา
4. เด็กชายยุทธภัณฑ์  ไคล์โอ รัทเลดจ์
5. เด็กหญิงหัศยา  จันต๊ะชัย
6. เด็กชายอานุภาพ  หล่อเนตร
 
1. นายธีระพงษ์  มาติ๊บ
2. นายพงศ์ปณต  สิทธิสม
3. นายพันธกรานต์  อินเป๋