สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลารัตน์  โพธิวัฒน์
2. เด็กหญิงเพียงสิริ  เชื้ออุบล
 
1. นางมาณี   ศรีชัยอินทร์
2. นายอนันต์ยศ  ประมาณ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 12 1. เด็กชายภาสา  เตจ๊ะ
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  รามไพบูลย์
 
1. นายอนันต์ยศ  ประมาณ
2. นายมาณี   ศรีชัยอินทร์