สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงญาณิตศา  ใจผาวัง
 
1. นางญาดา  สายสูง
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงณิชมล   ปัญญาวิชา
2. เด็กหญิงธนาพร  แซ่ลี
3. เด็กหญิงปภัสรา   ริเป๊ก
 
1. นางสาวบุษกร   อุ่นติ๊บ
2. นางสาวอารีรัตน์   ผันแก้ว