สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายกวินธร   โชติประดิษฐ์
2. เด็กชายซาโลมอน   โอภาสเกษม
3. เด็กชายณัฐพล   อายี
4. เด็กชายธีรภัทร   สุปัญโญ
5. เด็กชายยี่รอด   คำศรี
6. เด็กชายเตชินท์   ปิ่นทรายมูล
 
1. นายชัยวัฒน์   พุ่มเจริญ
2. นายธีรภัทร์   สายบุญเชย
3. นายกัญจนริศ   พึ่งสุข