สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 16 1. เด็กหญิงบุญญาพร   แสนละคร
2. เด็กหญิงปิ่นธิดา   ชัยสิทธิ์วรกุล
3. เด็กชายเศกสรรพ์   ไชยประเสริฐ
 
1. นางอรุโณทัย  เชื้อเมืองพาน
2. นางสาวเจตนา  แสนเมืองมูล