สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กชายณัฎฐกรณ์  โมงยาม
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  คำลังกา
3. เด็กชายรชานนท์  เขื่อนคำ
4. เด็กชายสุวัฒน์  สุวี
5. เด็กชายอนุพงศ์  สุ่มเงิน
6. เด็กชายไตรภพ  ทวีทรัพย์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ใจนวล
2. นางสาวกัญยาณี  ชอบจิตร