สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนางแล สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงรภัชชา  อินโต
2. เด็กหญิงรินรดา  คำภีระ
3. เด็กชายแสง  ยุ้น
 
1. นางสาวจิณณ์ณิชา   เขียวใหญ่
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  สมณี