สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กชายณัฐพล  มโนรัตน์
2. เด็กชายสุรชาติ  คุณากร
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่เฉิน
4. เด็กชายอาทิตย์  แซ่พ่าน
5. เด็กชายเทโลอ่าว  .
6. เด็กชายเบญจมีน  หมื่อแล
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ดอนแก้ว
2. นางสาวอภิรดี  ลาเช
3. นางสาวประกายมาศ  วันทะก๋า