สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายอัชรวี  ชุมภูศรี
 
1. นายธณัฐพัชรพงษ์  ประวิตรกูล