สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73.5 เงิน 9 1. เด็กชายจักรวาล  อภิศักดิ์สิริ
2. เด็กชายธนาธิป  สือจุ่ย
3. เด็กชายนาวา  ปอไว
4. เด็กชายลีซอ  ลอสือ
5. เด็กชายวรพล  พม่า
6. เด็กชายวุฒิพงษ์  สือจุ่ย
 
1. นายวสันต์  จินดากาศ
2. นางนิตยา  มณีคำ
3. นางธนัญกานต์  กันธิยะ