สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 65.5 ทองแดง 12 1. เด็กชายก้องภพ  เต๋จ๊ะเป็ง
2. เด็กชายจิรายุส  อ้ายวงค์
3. เด็กชายชนานัน  วรรณภพ
4. เด็กชายธนดล  มีปัญญา
5. เด็กชายภัทรพล  มณีสาร
6. เด็กชายอัครพงษ์  หล้าติ
 
1. นายวีระศักดิ์  ภูมิสร
2. นายบุญเรือง  ประดิษฐ์