สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายชยากร   แลเชิญโชติรวี
2. เด็กหญิงภูฟ้า  โตสะอาด
3. เด็กหญิงสุมัญชนาถ   ปัตถาเวตัง
 
1. นายเอกชัย  ทองพันธ์