สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนร่องหวาย สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 9 1. เด็กชายธนโชติ  แปงเรือน
2. เด็กชายนิติภูมิ  ภูพันนา
3. เด็กชายเจษฎา  รักบำรุง
 
1. นางสาวสุพรทิพย์  เป็งนวล
2. นางสาวรวิภา  ประสมกล้า