ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 001
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยขม สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน