ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 010
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอยฮาง สพป. เชียงราย เขต 1 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 84.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 79.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 78.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 73.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 71.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 65.50 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน