ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 71 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน