ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 57 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป. เชียงราย เขต 1 56 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 52 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 51 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านจอเจริญ สพป. เชียงราย เขต 1 39 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านปางคึก สพป. เชียงราย เขต 1 38 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 37 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 33 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 30 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 30 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน