ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง สพป. เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 61 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. เชียงราย เขต 1 61 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 40 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 30 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 30 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านจะคือ สพป. เชียงราย เขต 1 20 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 10 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน