ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 132
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางลาว สพป. เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 48 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 46 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 42 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 38 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 32 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 26 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 22 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 22 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 18 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. เชียงราย เขต 1 18 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านศรีเวียง สพป. เชียงราย เขต 1 18 เข้าร่วม 12  
15 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา สพป. เชียงราย เขต 1 18 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน