ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 133
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านจอเจริญ สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางลาว สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 54 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 54 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป. เชียงราย เขต 1 52 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านจำบอน สพป. เชียงราย เขต 1 48 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านดอยฮาง สพป. เชียงราย เขต 1 48 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 48 เข้าร่วม 9  
12 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 48 เข้าร่วม 9  
13 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 44 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง สพป. เชียงราย เขต 1 34 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา สพป. เชียงราย เขต 1 22 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 18 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านจะคือ สพป. เชียงราย เขต 1 12 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน