ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 52 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 52 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 48 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 42 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 38 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 32 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน