ผลการแข่งขัน เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านจอเจริญ สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน