ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 90.65 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 89.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 88.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 87.98 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 1 83.32 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยขม สพป. เชียงราย เขต 1 82.31 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง สพป. เชียงราย เขต 1 80.65 ทอง 8  
9 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 80.65 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 76.31 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก สพป. เชียงราย เขต 1 72.32 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน