ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 155
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 93.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 86.97 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 84.97 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. เชียงราย เขต 1 82.65 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 80.98 ทอง 7  
8 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 76.32 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง สพป. เชียงราย เขต 1 71.31 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านจะคือ สพป. เชียงราย เขต 1 70.66 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน