ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 016
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านจะคือ สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน