ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านจำบอน สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย สพป. เชียงราย เขต 1 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 71 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านจะคือ สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน