ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 88.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. เชียงราย เขต 1 83.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 82.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 82.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 77.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 77.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 76.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านจอเจริญ สพป. เชียงราย เขต 1 73.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านจำบอน สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 72.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 72.67 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. เชียงราย เขต 1 71.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 70.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน