ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านจะคือ สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน