ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพป. เชียงราย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 80.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 75.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านจอเจริญ สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 66.50 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 62.50 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 62.50 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน