ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป. เชียงราย เขต 1 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 73.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 72.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 72.50 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพป. เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านดอยงาม สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 11  
15 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 11  
16 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 11  
17 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน