ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 190
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 61 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน