ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 11  
13 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน