ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางลาว สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านปางคึก สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน